image image image image image
Friday July 19 , 2024
Font Size
   

WebDesign & Development

web-designWeb Design - บริการออกแบบเว็บไซต์ ด้วยศิลปะ การนำเสนอ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเรียบง่าย และชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า ในอันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จ ของธุรกิจของท่าน บวกกับการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนา เว็บไซต์ของธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ จะสื่อสารข้อมูลออกไป ตั้งแต่ รูปแบบ ของ HTML, Dynamic HTML, Java Script Flash Presentation etc.

เราใส่ใจในรายละเอียดของการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ให้รองรับกับโปรแกรมเบราเซอร์หลายๆค่าย (Browser Compatible)

browser_firefox  browser_chrome  browser_ie6  browser_ie7  browser_safari   browser_opera  browser_camino  browser_konqueror

เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าจะเปิดด้วยเบราเซอร์อะไร รูปแแบบของเว็บไซต์จะเหมือนเดิมทุกประการWeb Programming - บริการพัฒนาระบบโปรแกรมให้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสินค้า ( Catalog Online System & Order Online System ) , ระบบสมัครงานออนไลน์ ( E-Job Management ) , ระบบนำเสนอข่าวสาร ( News Management ), ระบบจองพร้อมกับชำระเงินออนไลน์ ( Reservation & Payment Online System ) และ ระบบสมาชิก ( Member System)  เป็นต้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการพัฒนาเว็บ

1เป็นการขยายตลาด โดยการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยไร้ขีดจำกัด

2เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพบเห็นโดยผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลกเป็นการ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าจากลูกค้าใหม่ได้อีกทางหนึ่ง

3เพิ่มประสิทธิภาพ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายและพันธมิตร ให้มีความใกล้ชิด

4เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยเสนอช่องทางในการติดต่อซื้อขายกับ ผู้ซื้อผ่านทางเว็บไซด์ของท่าน

5เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารและติดต่อสื่อสาร กันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

6ลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาของสินค้าลดลง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

7รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งช่วยลดความผิดพลาดจากการติดต่อสื่อสารแบบเดิมได้

8ช่วยลดต้นทุนและเวลา ในทุกขั้นตอนของขบวนการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการตลาด การให้บริการ และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร


webdesign

เตรียมข้อมูล ก่อนมีเว็บไซต์

present การเตรียมข้อมูลที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อทั้งตัวลูกค้า และผู้ออกแบบเว็บไซต์ เพราะข้อมูลที่พร้อม จะช่วยให้เรามองภาพรวมของงานได้ง่าย และยังสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ โครงสร้าง...

terms

คำถามที่ถูกถามบ่อย

พระราชบัญญัติ

contact