image image image image image
Friday July 19 , 2024
Font Size
   

เตรียมข้อมูล ก่อนมีเว็บไซต์

present-r

ารเตรียมข้อมูลที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อทั้งตัวลูกค้า และผู้ออกแบบเว็บไซต์ เพราะข้อมูลที่พร้อม จะช่วยให้เรามองภาพรวมของงานได้ง่าย และยังสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ โครงสร้าง และความเหมาะในการออกแบบเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ในเบื้องต้นของการออกแบบเว็บไซต์ ในฐานะที่เป็นคนออกแบบเว็บไซต์ เรามักต้องการทราบถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะได้ออกแบบเว็บไซต์ได้เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับลูกค้า
      แต่หลายครั้งที่เรามีข้อมูลน้อยเกินไปจนอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการออกแบบ จนต้องเกิดการปรับแบบเว็บไซต์ หรือออกแบบเว็บไซต์ใหม่หลายครั้งได้ ในฐานนะของคนออกแบบเว็บไซต์แล้ว เราย่อมต้องอยากออกแบบเว็บไซต์ให้ดีที่สุด และตรงใจกับลูกค้ามากที่สุด

1เราต้องการทราบว่าลูกค้านั้นมีรูปแบบ หรือลักษณะของเว็บไซต์ไว้อย่างไร อย่างน้อยที่สุดเราก็ทราบได้ว่าลูกค้ามีความชื่นชอบในการจัดหน้าเว็บ หรือโครงสร้างเว็บอย่างไร  ถ้าโครงสร้างเว็บนั้นเก่า หรือว่าดูไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้ว เราจะแนะนำโครงสร้างเว็บที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่ เราจะแนะนำโดยคำนึกถึงความเหมาะสมในการออกแบบ และบริการ หรือ ธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก

2ส่วนของแนวความคิดข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลมาในรูปของสีสัน และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ ลูกค้าบางท่านอาจจะชื่นชอบเว็บในรูปของ Flash แต่การออกแบบเว็บไซต์ด้วย Flash ที่เยอะเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ในหลายๆ ด้าน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะมองข้ามไม่ได้ การที่เราได้รับข้อมูลในส่วนนี้อย่างเพียงพอไม่เพียงจะช่วยในเรื่องสีสัน และเทคนิคที่ใช้ แต่ยังสามารถเข้าใจถึงบุคลิคและมุมมองบางส่วนขององค์กรได้โดยง่ายอีกด้วย

3งานออกแบบที่ดีต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ขององค์กรที่ออกแบบ การที่เรามีข้อมูล และรูปภาพที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะโลโก้บริษัท ภาพถ่ายในองค์กร หรือแม้กระทั้งวีดีโอต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยใ้ห้ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรผ่านงานออกแบบเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

ครงสร้างเว็บไซต์ ( SiteMap )
ข้อมูลด้านโครงสร้างเว็บไซต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะข้อมูลนี้จะเหมือนเป็นตัวบ่งบอกขอบเขตของการทำงาน และยังมีผลต้องการกำหนดรูปแบบของเว็บไซต์อีกด้วย  การที่ได้ข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้รายละเอียดการทำงานเล็ก ๆ หรือจุดสำคัญ ไม่ให้ถูกมองข้ามไป


ตัวอย่าง Sitemap หรือ โครงสร้างเว็บไซต์

- หน้าแรก - เกี่ยวกับเรา - บริการ/สิ้นค้า - ถามตอบ - ติดต่อเรา  
   + ประวัติความเป็นมา  + product 1      
   + ....  + product 2      
     + ...      


ข้ อมูลเอกสาร ส่วนนี้เป็นส่วนของข้อมูลด้านเอกสารซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบ หรือ การจัดหน้าเว็บไซต์ เพราะจะทำให้ทราบว่าข้อมูลส่วนใหญที่ต้องการนำเสนอแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้นเป็นอย่างไร หรือเน้นการนำเสนอในรูปแบบใด


เตรียมข้อมูล ก่อนมีเว็บไซต์

present การเตรียมข้อมูลที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อทั้งตัวลูกค้า และผู้ออกแบบเว็บไซต์ เพราะข้อมูลที่พร้อม จะช่วยให้เรามองภาพรวมของงานได้ง่าย และยังสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ โครงสร้าง...

terms

คำถามที่ถูกถามบ่อย

พระราชบัญญัติ

contact