ขอกราบแทบพระบาท น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เอ เว็บ เทคโนโลยี จำกัด