Our Services

WebDesign & Development


web-design

Web Design บริการออกแบบเว็บไซต์ ด้วยศิลปะ การนำเสนอ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเรียบง่าย และชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า ในอันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จ ของธุรกิจของท่าน บวกกับการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนา เว็บไซต์ของธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ จะสื่อสารข้อมูลออกไป ตั้งแต่ รูปแบบ ของ HTML, Dynamic HTML, Java Script Flash Presentation etc.


Web Programming - บริการพัฒนาระบบโปรแกรมให้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสินค้า ( Catalog Online System & Order Online System ) , ระบบสมัครงานออนไลน์ ( E-Job Management ) , ระบบนำเสนอข่าวสาร ( News Management ), ระบบจองพร้อมกับชำระเงินออนไลน์ ( Reservation & Payment Online System ) และ ระบบสมาชิก ( Member System) เป็นต้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการพัฒนาเว็บ...


Web Hosting


web-hosting2 Web Hosting บริการจัดเตรียมพื้นที่เว็บโฮสติ้ง โดย Data Center ที่เราเลือกใช้บริการคือ Inet Data Center ซึ่งเป็น Data Center ชั้นนำ พร้อมกับ Software ลิขสิทธิ์ในทุก ๆ Web hosting ที่เปิดให้บริการอยู่ [dropcap color=blue cap=W] eb Hosting บริการจัดเตรียมพื้นที่เว็บโฮสติ้ง โดย Data Center ที่เราเลือกใช้บริการคือ Inet Data Center ซึ่งเป็น Data Center ชั้นนำ พร้อมกับ Software ลิขสิทธิ์ในทุก ๆ Web hosting ที่เปิดให้บริการอยู่

ท่านสามารถเลือก Plan ต่างๆที่เหมาะกับเว็บไซต์ของท่าน  โดยเรามีให้เลือกทั้งหมด 4 Plan


บริการ ด้านที่ปรึกษา IT


images-2เรามุ่งมั่นศึกษา เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริการ ให้ความดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเป็นกันเอง รวดเร็ว และมีคุณภาพ การให้บริการครอบคลุมตั้งแต่...

?